Základné informácie obce

Okres: Revúca

Mikroregión: POD MUTNOM

Prvá písomná zmienka: rok 1258

Nadmorská výška: 167 m.n.m.

Počet obyvateľov: 392

Rozloha katastra: 1272 ha

Časti obce: Jelšavská Teplica, Gemerský Milhosť

Chránené územia: Slovenský Kras

Zaujímavosti:

-Rodisko spisovateľa Sama Tomášika (1813 – 1887)

-fara v Jelšavskej Teplici

-evanjelický kostol v Jelšavskej Teplici z roku 1786

-rybník -evanjelický kostol v Gemerskom Milhosti z roku 1804

 

Starostka obce:

Mgr. Laura Durančíková

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ondrej Baláž

Radoslav Dusa

Mgr. Dávid Ďurian

Dušan Kováč, zástupca starostky obce

Ondrej Petráš

 

Hlavný kontrolór obce:

Helena Tomšíková

 

Zamestnanci obecného úradu:

Monika Golianová

 

Úradné hodiny:

Pondelok:  7:30 – 15:30

Utorok:  7:30 – 15:30

Streda:  7:30 – 15:30 (Gemerský Milhosť 8:30 – 12:30)

Štvrtok:  7:30 – 15:30

Piatok:  7:30 – 15:30