Obec Gemerské Teplice

V Jelšavskej Teplici sa v tamojšej evanjelickej fare narodil 8. 2. 1813 Samuel Tomášik – slovenský romantický prozaik a básnik. tento veľký slovenský vlastenec je autorom hymnickej piesne Na Slovany, ktorú zložil v Prahe, ale ktorá sa stala nepísanou hymnou Slovanov (Slovenov) v celej vtedajšej Európe.
My, Slováci ju poznáme pod názvom HEJ, SLOVÁCI, ktorá sa stala za prvej Slovenskej republiky (1939 — 1945) oficálnou štátnou hmynou Slovenskej republiky. Ako symbolickú pieseń ju dlhé roky používala najstaršia politická strana na Slovensku – Slovenská národná strana, založená (1871), teda pred 140. rokmi. Samo Tomášik je aj autorom zaujímavej historickej fresty nazvanej Bašovci na Muránskom zámku o lúpežnom rytierovi Matejovi Bašovi, ktorý ovládol na dvadsať rokov Muránsky hrad. Pre jeho kruté správanie a zdieranie sa v slovenčine zachovalo slovo „bašovanie“, čo znamená rozdadzovačnosť a džentrícke zvyky, keď dakto náhle nepriemraným spôsobom a podvodnými metódami zbohatne, ako sa to stalo po Nežnej revolúcii aj na Slovensku.

Takže naši ministri vesolo „bašujú“ namiesto toho, aby spravovali majetok štátu, ktorý sme im na niekoľko rokov my, občania vždy po voľbách zverili do správy! Ako evanjelický a. v. farár tu pôsobil v rokoch 1835-1840 Samuel Chalupka. Hej Slováci ( Na Slovany ) Text: Samo Tomášik Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije./ Dokiaľ naše verné srdce, za náš národ bije./ Žije, žije duch slovenský, žiť bude na veky./ Hrom a peklo, márne vaše proti nám sú vzteky.// Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny. / Nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny./ I nechže je toľko ľudí, koľko čertov v svete / Boh je s nami, kto proti nám, toho Parom zmetie // A nechže sa aj nad nami, tmavá búrka znesie./ Skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie. / My stojíme, stále pevne, ako múry hradné./ A čierna zem zhltni toho, kto odstúpi zradne.// (Pôvodne sa nazývala Na Slovany, Samo Tomášik ju napísal v Prahe 1834)