Návrh-na-zrušenie-trvalého-pobytu Potvrdenie súhlasu s prihlásením na trvalý pobyt Odhlasovací lístok z trvalého pobytu POSTUP PRI HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Read More

Stavebná činnosť Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra kúpnopredajnou zmluvou Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Ohlásenie_stavebných_uprav Ohlásenie_drobnej_stavby Vzdanie sa

Read More

Splnomocnenie Evidencia Obyvateľov prihlasovaci_listok_na_prechodny_pobyt  navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu  odhlasovaci_listok_z_trvaleho_pobytu  prihlasovaci_listok_na_trvaly_pobyt  suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt  ———————————————————————————————————————  

Read More