Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov – upozornenie – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici