VZN obce Gemerské Teplice o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce Gemerské Teplice z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce Gemerské Teplice

Príloha

Posted in: VZN