Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Samo sčítanie obyvateľov zo svojho domova bude možné do 31. marca 2021. Elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk. Občania, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu požiadať o sčítanie na obecnom úrade, asistenčné sčítanie bude prebiehať od 1.apríla 2021. Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu obyvateľovi, ktorí si nesplní svoju povinnosť sčítať sa vo výške od 25 do 250 €.

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha