Poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu

Obec Gemerské Teplice vyjadruje poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutú finančnú dotáciu pri realizovaní projektu: „Výmena oplotenia pri Dome smútku“

vo výške 2 700,- €