Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 1. februára 2023 – VSD, a.s. Košice

Oznam:

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje občanom v časti obce Jelšavská Teplica, že dňa 1. februára 2023 od 11:00 h do 13:30 h. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk