Oznam – ZŠ s MŠ Jelšava

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

Prevádzka materskej škôlky v Jelšave je zabezpečená v triede č. 1 len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Žiaci 0. až 9. ročníka ZŠ v Jelšave prechádzajú od pondelka 11. januára 2021 na dištančné vzdelávanie. Rozvrhy a formy dištančného vzdelávania budú zverejnené cez internetovú žiacku knižku a portál bezkriedy. Žiadame rodičov, aby s triednymi učiteľmi komunikovali telefonicky alebo mailom.