Oznam – prechod okresu v rámci COVID automatu  do červenej  fázy – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou  a prechodom okresu v rámci COVID automatu  do červenej  fázy pristupujú orgány verejného zdravotníctva ku kontrolám plnenia opatrení v  prevádzkach aj v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru. Kontroly  sa budú vykonávať priebežne v stravovacích prevádzkach, ubytovacích  zariadeniach , obchodoch a  službách a tiež na športoviskách a hromadných podujatiach. Budú sa  týkať dodržiavania všeobecných opatrení v zmysle platnej legislatívy a tiež zvoleného režimu.

Bližšie údaje k nastaveným opatreniam nájdete na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

https://www.ruvzrs.sk/