Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia-všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25.03.2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez pokrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

Príloha