Objednávky 2018

Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma
01/2018 Gemer audit Rožňava Objednávka-Účtovnej uzávierky za rok 2017 08.01.2018 243,00 €
 02/2018  CBS s. r. o  Objednávka-Ročný poplatok za doménu  08.01.2018  19,12 €  
 03/2018  Štandart BPPO s. r. o  Objednávka-Školenie BOZP  10.01.2018  54,00 €  
04/2018 Mitrová Jolana M-M-SERVIS Objednávka-Pracovné náradie  12.01.2018  189,60 €  
05/2018 Mitrová Jolana M-M-SERVIS Objednávka-Pracovné náradie  12.01.2018  200,70 €  
06/2018 Ing.Ropeková Mária Objednávka-Počítačové služby 21.01.2018 38,80 €
07/2018 Vladimír Ferdinandy Objednávka- Toner,náplne do tlačiarne 24.01.2018 52,40 €  
08/2018 NEON PLUS s.r.o Objednávka-Práce na elektrickom zariadení 24.01.2018 45,85 €
09/2018  Up Slovensko s.r. o  Objednávka-Stravné lístky  21.01.2018  318,64 €  
10/2018  Ing. Ropeková Mária  Objednávka-Počítačové služby  24.01.2018  48,80 €  
11/2018  MAPA Slovakia s. r. o  Objednávka- IS-LPI -pôdne bloky  27.01.2018  684,00 €  
12/2018 Vladimír Ferdinandy Objednávka-Náplne do tlačiarní,USB kľúč 12.02.2018 75,50 €
 13/2018  Brantner Gemer s.r.o  Objednávka-Vývoz VO kontajnera  12.02.2018  130,76 €  
 14/2018  Technická univerzita vo Zvolene  Objednávka-Školenie hasičov  20.02.2018  210,00 €  
 15/2018  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Objednávka-Aku vŕtačka  20.02.2018  143,00 €  
 16/2018  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Objednávka-Pracovné náradie  20.02.2018  150,39 €  
 17/2018  DIPOS PLUS s. r. o  Objednávka-zosilovač,montážne práce  21.02.2018  456,0 €  
 18/2018  Štandart BPPO s.r.o  Objednávka-Školenie BOZP  01.03.2018  54,00 €  
 19/2018  A.Potočníková -FVCC  Objednávka- Domová kniha  12.03.2018  57,00 €  
 20/2018  CBS spol, s.r.o  Objednávka-Aerofoto Jar/Leto  13.03.2018  100,00 €  
 21/2018   CBS spol, s.r.o  Objednávka- Maľovaná mapa  13.03.2018  130,00 €  
 22/2018  Up Slovensko  Objednávka-stravné lístky  20.03.2018  315,02 €  
23/2018 LG Bau-Trade s.r.o Objednávka-obkladačky 23.03.2018 67,19 €
24/2018  Maroš Balážik BAMAR  Objednávka-wc kombi  23.03.2018  109,34 €  
 25/2018  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Objednávka-pracovné náradie-pomôcky  23.03.2018  190,40 €  
 26/2018  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Objednávka-Elektrická brúska  23.03.2018  143,00 €  
27/2018 Mitrová Jolana M-M-SERVIS Objednávka- Motorová píla  23.03.2018  445,00 €  
 28/2018  Ing.Mária  Ropeková  Objednávka-Počítačové služby  23.03.2018  48,80 €  
 29/2018  Štandart BPPO s.r.o  Objednávka-Školenie BOZP  29.03.2018  54,00 €  
30/2018 František Valaštek Objednávka-výroba a montáž plynových skriniek 29.03.2018 248,00 €
31/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka-Vysielačkový rozhlas 29.3.2018 3056,24 €
32/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Lanko do kosačky, autocut na kosačku 23.4.2018 141,70 €
33/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Motorová píla 23.4.2018 400,00 €
34/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka- Elektrická vŕtačka 23.4.2018 125,00 €
35/2018 Vladimír Ferdinandi Objednávka-Toner do tlačiarni 23.4.2018 65.20 €
36/2018 Scandi s.r.o. Objednávka-Zásobník na toaletný papier, na mydlo, na utierky 23.4.2018 414,28 €
37/2018 Ing. Mária Ropeková Objednávka-Počítačové služby 23.4.2018 68,80 €
38/2018 CompAct s.r.o. Objednávka-Doručenka kniha objednávok 23.4.2018 47,95 €
39/2018 Renáta Kuchtová – MAJSTER A-D TEAM Objednávka- Zámok visiaci 24.4.2018 20,26 €
40/2018 Up Slovensko s.r.o. Objednávka-Stravné lístky 16.5.2018 151,26 €
41/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Kábel predlžovací , pracovné pomôcky 21.5.2018 99,97 €
42/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Lanko a hlava do kosačky, elektrická brúska 23.5.2018 262,40 €
43/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Kosa s poriskom, ochranný štít, vesta reflexná 23.5.2018 64,35 €
44/2018 Štandart BPPO s.r.o. Objednávka-Pracovná obuv 23.5.2018 68,76 €
45/2018 Štandart BPPO s.r.o. Objednávka-Pracovná obuv 23.5.2018 92,88 €
46/2018 Štandart BPPO s.r.o Objednávka-Pracovná obuv 23.5.2018 70,20 €
47/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka-Svetelný zdroj, svietidlo, vodič c44 23.5.2018 299,09 €
48/2018 Štandart BPPO s.r.o. Objednávka-Hasiace prístroje 28.5.2018 138,00 €
49/2018 SMZ – Služby, a.s. Jelšava Objednávka-Dovoz štrku 8.6.2018 68,60 €
50/2018 Ing. Peter Hricovíny Objednávka-Zameranie topolov v Gem. Milhosti,zameranie skládky odpadu v Jelš. Teplice 8.6.2018 100,00 €
51/2018 Up Slovensko, s.r.o. Objednávka-Stravné lístky 19.6.2018 544,61 €
52/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka-Svetelný zdroj 19.6.2018 27,41 €
53/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Prac.  náradie vidli s poriskom, motyka s poriskom, rýľ s poriskom, hlava do kosačky 19.6.2018 148,81 €
54/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka- Pracovné náradie ,pomôcky a pracovný materiál 19.6.2018 349,77 €
55/2018 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Objednávka-Dopravné značenie č.P1-,,Daj prednosť v jazde“ 9.7.2018 352,31 €
56/2018 Ing. Mária Ropeková Objednávka-počítačové služby 9.7.2018 88,80 €
57/2018 SMZ, a.s. Jelšava Objednávka-Štrk triedený 9.7.2018 164,18 €
58/2018 Ing. Pavol Zapletal – P.Z. – služby v ochrane pred požiarmi Objednávka-Zásahová obuv, prac. komplet 9.7.2018 994,35 €
59/2018 Signo, s.r.o. Objednávka-Zástava obce Gemerské Teplice 20.7.2018 74,64 €
60/2018 KASUMEX spol. s.r.o. Objednávka- Spojka do kosačky 322-323-325 20.7.2018 49,00 €
61/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Hlava do kosačky,lanko do kosačky 20.7.2018 149,70 €
62/2018 MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS Objednávka-Vŕtačka akumul., násady, vrecia na odpad 20.7.2018 349,21 €
63/2018 Ing. Lubomír Knopp Objednávka-Oprava poplašného zariadenia 20.7.2018 26,40 €
64/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka-Svetelný zdroj, práca na el. zariad. 20.7.2018 93,30 €
65/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka -Práce za el. zariadení 20.7.2018 149,98 €
66/2018 Ing.Fedor Zverko – efco Objednávka-Projekt- miestna komunikácia odvodnenie 20.7.2018 270,00 €
67/2018 Ing. Mária Ropeková Objednávka- Počítačové služby 23.7.2018 68,80 €
68/2018
69/2018 DIPOS PLUS spol. s.r.o. Objednávka- Montážne služby 23.7.2018 241,32 €
70/2018 DIPOS PLUS spol. s.r.o. Objednávka-Montážny materiál, montážne práce 25.7.2018 208,44 €
71/2018 DIPOS PLUS spol. s.r.o. Objednávka-Montážne práce, montážny materiál 27.7.2018 270,00 €
72/2018 DIPOS PLUS spol. s.r.o. Objednávka-Montážny materiál, montážne práce 27.7.2018 152,28 €
73/2018 BABIMPEX s.r.o. Objednávka-Príprava verejného obstarávania na zákazku-rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerské Teplice 27.7.2018 200,00 €
74/2018 Vladimír Ferdinandy Objednávka- Xerox závesný obal zošit A4 archívna krabica 31.7.2018 191,00 €
75/2018 DIPOS PLUS spol. s.r.o. Objednávka- Servisné práce, materiál 7.8.2018 162,00 €
76/2018 Novotný Tomáš – Novotech Objednávka-Zapalovacia sviečka do krovinorezu 7.8.2018 11,30 €
77/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka-Reproduktor montážne práce 7.8.2018 121,87 €
78/2018 Mestské služby Jelšava Objednávka-Oprava zvodných na zastávke v Gem. Milhosti 7.8.2018 108,94 €
79/2018 JULMRX SK s.r.o. Objednávka- Zákazka rekonštrukcia miestnych komunikácii 9.8.2018 59352,42 €
80/2018 Vladimír Ferdinandi Objednávka-Batéria 24.8.2018 58,00 €
81/2018 Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť Zvolen Objednávka-Školenie protipovodňových vozíkov 31.8.2018 50,00 €
82/2018 Up Slovensko s.r.o. Objednávka-Stravné lístky 1.10.2018 432,99 €
83/2018 Emil Dobšinký Objednávka-Maliárske práce 1.10.2018 130,00 €
84/2018 Ing.Mária Ropeková Objednávka-Počítačové služby 1.10.2018 128,80 €
85/2018 Signo s.r.o. Objednávka-Vlajka SR 1.10.2018 33,60 €
86/2018 PILEXIT s.r.o. Objednávka-Uhlový prevod, hlava krovinorezu, adaptér pre hriadeľ 15.10.2018 85,80 €
87/2018 PORADCA s.r.o. Objednávka-Zákony 2019 15.10.2018 52,50 €
88/2018 Ing.Mária Ropeková Objednávka-Poč. služby, štvrťročná uzávierka 19.10.2018 68,80 €
89/2018 Emil Dobšinský Objednávka-Oprava omietok, maľby, sádrovanie v kultúrnom dome 19.10.2018 70,00 €
90/2018 Asseco Solutions a.s. Objednávka-Podvodné účtovníc., daň z nehnut., mzdy, pokladňa, evidencia obyv., modul kompat. komplet, DHIM a HIM 19.10.2018 403,70 €
91/2018 Peter Jurík – LISA Objednávka-Prezentácia obce na stránke slovak region 19.10.2018 37,88 €
92/2018 NEONPLUS s.r.o. Objednávka-Svetelný zdroj, štartér, tlmivka, elektro kľúč 19.10.2018 83,99 €
93/2018 DIPOS PLUS spol. s.r.o. Objednávka-Oprava káblovej televízie 7.11.2018 225,00 €
94/2018 Patrik Pánik Objednávka-Xerox kanc. papier 7.10.2018 127,10 €
95/2018 Patrik Pánik Objednávka-Obálky B6 dopor., obálky C5 1-S 7.11.2018 22,50 €
96/2018 Patrik Pánik Objednávka-Čierna farba 7.11.2018 31,70 €
97/2018 Štandart BPPO s.r.o. Objednávka-Misa pre jubilantov 7.11.2018 182,40 €
98/2018 Archivovanie SK s.r.o. Objednávka-Vytriedenie usporiadanie a evidencia reg. záznamov 7.11.2018 800,00 €
99/2018 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Objednávka-Kuka nádoba 4.12.2018 59,04 €
100/2018 Ing. Mária Ropeková Objednávka-Počítačové služby 4.12.2018 128,80 €
101/2018 NEONPLUS  s.r.o. Objednávka-Svetelný zdroj adaptér 4.12.2018 30,43 €
102/2018 NEONPLUS  s.r.o. Objednávka-Práca na el. zariadení 7.12.2018 97,58 €
103/2018 Up Slovensko, s.r.o. Objednávka-kupóny- stravné lístky 17.12.2018 127,54 €
104/2018 PP COMP s.r.o. Objednávka- Fólia A4 priezr., fólia A4 farebná, kazeta HP 652 , hrebeň plastový č.16, hrebeň plastový č.14, kazeta HP 652/2, kazeta HP 652 17.12.2018 152,82 €
105/2018 Banskobystrická regionálna správa ciest Objednávka- posypová soľ 27.12.2018 282,79 €
106/2018 Ing. Mária Ropeková Objednávka-Počítačové služby 27.12.2018 38,80 €