Informácia pre verejnosť – „Bioplynová stanica Jelšava III“

Príloha

Zámer činnosti – „Bioplynová stanica Jelšava III“ – je k nahliadnutiu v kancelárii starostky obce na obecnom úrade

v Jelšavskej Teplici.