Faktúry 2017

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH) Stiahnuť
01/2017 Primač DBVS 2, karty, prepojovací kábel, koax kábel, f konektor, rozbočovač 4x, práce, doprava Dipos Plus spol. s. r.o. 1 120,44 € download-gt
02/2017 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 318,62 € download-gt
03/2017 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 38,99 € download-gt
04/2017 Zemný plyn SPP,a.s. 30,00 € download-gt
05/2017 Zemný plyn SPP,a.s. 130,00  € download-gt
06/2017 Ročný poplatok za doménu  CBS spol s. r. o. 19,12 € download-gt
07/2017 Peňažný denník, výkaz hospodárenia, rozpočet fin. hospodárenia TRANOSCIUS a. s. 9,20 € download-gt
08/2017 Členské známky rok 2017 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej 26,00 € download-gt
09/2017 Vodné stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 33,40 € download-gt
10/2017 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 37,60 € download-gt
11/2017 Kniha Gemer z neba- záloha CBS spol. s. r. o. 220,00 € download-gt
12/2017 Elektrina- dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 978,00 € download-gt
13/2017 Zemný plyn SPP, a. s. 30,00 € download-gt
14/2017 Zemný plyn SPP, a. s. 130,00 € download-gt
15/2017 Služby pevnej siete Telekom a. s. 27,17 € download-gt
16/2017 Školenie BOZP Štandart BPPO s. r. o. 54,00 € download-gt
17/2017 za zmluvy za mesiac Január Dipos Plus spol. s. r.o. 150,00 € download-gt
18/2017 Farba do tlačiarne/ toner Vladimír Ferdinandy 87,80 € download-gt
19/2017 Telefonické služby Orange Slovensko a. s. 43,26 € download-gt
20/2017 Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra volného času Mesto Revúca 60,00 € download-gt
 21/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  319,64 €  download-gt
 22/2017  Pracovné náradie  MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS  138,97 €  
 23/2017  Kancelárske potreby  CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným  41,22 €  
 24/2017  Príručka mzdovej účtovníčky  PORADCA s.r.o.  8,50 €  
 25/2017  Oprava zabezpečovacieho zariadenia  Ing. Lubomir Knopp  60,00 €  
26/2017 Licencia na základe zmluvy za mesiac február DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
 27/2017  Servisné práce TKR  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  108,00 €  
28/2017 Zemný plyn SPP a.s. 28,00 €
 29/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 30/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  25,57 €  
 31/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  304,12 €  
 32/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  324,58 €  
 33/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  40,04 €  
 34/2017  Počítačové služby  VEGA-SOFT s.r.o.  137,60 €  
 35/2017  Odmeny za verejný prenos prostred. rozhlasu  SLOVGRAM  38,50 €  
 36/2017  Prijímač, kábel, modulátor, kábel koax, práce, doprava  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  731,69 €  
 37/2017  Na základe zmluvy za mesiac Marec  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
38/2017 Vypracovanie hlásení a podkladov pre OÚ BB Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
 39/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 40/2017  Vodné preplatok  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  -5,10 €  
 41/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  15,00 €  
 42/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 43/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  39,98 €  
 44/2017  Pracovné prostriedky, čistiace potreby  Janete s.r.o.  35,70 €  
 45/2017 Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  326,27 €  
 46/2017  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  57,60 €  
 47/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  6,00 €  
 48/2017  Zemný plyn SPP a.s.  130,00 €  
 49/2017  Vodné  VVS  a.s.  509,33 €  
 50/2017  Na základe zmluvy za mesiac Apríl  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
 51/2017  Konektor, inštalačný materiál, montážne práce, dopravné náklady  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  141,12 €  
 52/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 53/2017  Príručka sociálne poistenie  PORADCA s.r.o.  15,20 €  
 54/2017  Kontrola RHP, hasiaci prístroj  Milan Prajdák Technik požiarnej ochrany  80,00 €  
 55/2017  Kryty pod vypínače, vypínače  KNOPP s.r.o.  30,61 €  
 56/2017  Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  810,00 €  
 57/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  325,86 €  
 58/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  39,98 €  
 59/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  387,70 €  
 60/2017  Čistiace prostriedky   Ján Šurina TVS Žilina  107,87 €  
 61/2017  Na základe zmluvy za mesiac Máj  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
 62/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  3,00 €  
 63/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 64/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 65/2017  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  117,60 €  
 66/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  40,04 €  
 67/2017  Vypracovanie dokumentu Smernica pre VO  MOAD s.r.o.  200,00 €  
 68/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  596,94  
 69/2017 Audit za rok 2016 Ing. Cibulová Daniela  360,00 €  
 70/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 71/2017  Verejná správa SR ročný prístup  Poradca podnikateľa,spol.s.r.o  96,00 €  
 72/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  2.00 €  
 73/2017  Služby pevnej siete,internet  Slovak Telekom a.s.  24.98 €  
 74/2017  Na základe zmluvy za mesiac jún  DIPOS PLUS spol.s.r.o  150,00 €  
 75/2017  Jedálenské kupóny  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  296,88 €  
 76/2017  Poplatok za správu k auditu  VÚB a.s  59,76 €  
 77/2017  Vypracovanie,aktua. materiálov z oblasti CO na rok 2017  Ing.Jozef Nosáľ NCRC  24,00 €  
 78/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko  39,98 €  
 79/2017  Na základe zmluvy za mesiac jún  Brantner Gemer s.r.o  927,39 €  
 80/2017  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  318,67 €  
 81/2017  Kniha Gemer z neba  CBS spol,s.r.o.  209,00 €  
 82/2017  Vodné a stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  48,73 €  
 83/2017  Počítačové služby  VEGA-SOFT,s.r.o.  57,60 €  
 84/2017  Na základe zmluvy za mesiac júl  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150 €  
 85/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  2,00 €  
 86/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 87/2017 Notebook  Vladimír Ferdinandy  493,90 €
 88/2017  Náplne do tlačiarne  Vladimír Ferdinandy  175,40 €  
89/2017 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 0,50 €
 90/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  62,99 €  
 91/2017  Stolnotenisový stôl  Funstar s.r.o.  562,00 €  
 92/2017 Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  13,90 €  
 93/2017 Ročný poplatok za služby v oblasti PZS  Ing. Jozef Nosáľ  36,00 €  
 94/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  25,28 €  
 95/2017  Ozvučenie domu smútku  NEONPLUS s.r.o.  313,24 €  
 96/2017  Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  514,00 €  
 97/2017 Záloha týkajúca sa zhotovenia autobusových zastávok  Mestské služby Jelšava  3183,50 €  
 98/2017 Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  -3,44 €  
 99/2017 Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  1,89 €  
 100/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  532,47 €  
 101/2017  Kalové čerpadlo,zásahová hadica  Ing.Pavol Zapletal  693,08 €  
 102/2017 Kalové čerpadlo, savica so spojkami,čižmy  Ing. Pavol Zapletal  711,50 €  
 103/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.  318,62 €  
 104/2017  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M SERVIS  375,48 €  
105/2017 Kuchynská linka Mária Mladšia, Maja nábytok 564,00 €
 106/2017  Zemný plyn   SPP a.s.  5,00 €  
 107/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 108/2017  Podľa zmluvy za mesiac august  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150,00 €  
 109/2017  Vodné- stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  91,24 €
 110/2017  Projektová dokumentácia k výstavbe chodníkov  Ing. Ondrej Nemoga REAL-S-ING  275,00 €  
 111/2017  Licencia na verejné použitie hudobných diel  SOZA -autorské práva  36,00 €  
 112/2017   Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 113/2017 Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  117,60 €  
 114/2017  Karburátor  Novotný Tomáš-Novotech  52,00 €  
 115/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  42,49 €  
 116/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  131,88 €  
 117/2017 Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  400,72 €  
 118/2017  Kosačka motorová  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  335,00 €  
 119/2017  Podľa zmluvy za mesiac september  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150,00 €  
 120/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  15,00 €  
 121/2017   Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 122/2017  Doručenky,obálky  CompAct s.r.o.  43,60 €
 123/2017  Počítačové služby  Ing.Mária Ropeková  28,80 €  
 124/2017   Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 125/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  44,03 €  
 126/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  105,70 €  
 127/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  669,94 €  
 128/2017  Dotácia na náklady  spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času  Mesto Revúca  40,00 €  
 129/2017 Výmena plynového vykurovacieho telesa  Ladislav Molnár  318,60 €  
 130/2017 Vodné –  stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  69,17 €  
 131/2017  Pracovné pomôcky  Mitrová Jolana M-M SERVIS  255,00 €  
 132/2017  Na základe zmluvy za mesiac október  DIPOS PLUS s.r.o.  150,00 €  
 133/2017 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková  57,60 €  
 134/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  24,00 €  
 135/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 136/2017  Zástava SR  Signo, s.r.o.  30,00 €  
 137/2017  Predplatné mesačníka  Wolters Kluwert s.r.o  77,40 €  
 138/2017 Školenie BOZP  Štandart BPPO s.r.o.  54,00 €  
 139/2017  Kancelárske potreby  CompAct s.r.o.  31,85 €  
 140/2017 Zhotovenie autobusových zastávok  Mestské služby Jelšava  3183,55 €  
 141/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 142/2017  Prezentácia obce  Peter Jurík – LISA  27,88 €  
 143/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  514,00 €  
 144/2017  Elektrina Východoslovenská energetika a.s.  67,02 €  
 145/2017  Počítačové služby  Vladimír Ferdinandy  175,60 €  
 146/2017  Materiál  HALAN s.r.o  39,95 €  
 147/2017  Telefonické služby  Orange  42,49 €  
 148/2017  Osadenie stľpa Mestské služby Jelšava  69,26 €  
 149/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  148,44 €  
 150/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  342,47 €  
 151/2017 Ing. Mária Ropeková  Počítačové služby  147,60 €  
 152/2017 NEONPLUS s.r.o  Práce na elektrickom zariadení  43,46 €  
 153/2017 Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Motorová píla  330,00 €  
 154/2017  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Pracovné náradie  187,90 €
155/2017 DIPOS PLUS s.r.o Na základe zmluvy za mesiac november 150,00 €
 156/2017 DIPOS PLUS s.r.o  Servisné práce  254,64 €  
 157/2017 Slovenská pošta  Predplatné  221,74 €  
 158/2017 SPP  Zemný plyn  29,00 €  
 159/2017 SPP  Zemný plyn  130,00 €  
 160/2017  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Pracovné pomôcky  297,97 €  
 161/2017  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Rebrík hliníkový  190,00 €  
 162/2017 Slovak Telekom  Telekomunikačné služby  24,98 €  
 163/2017 Poradca s.r.o  Balíček zákony 2018  39,00 €  
 164/2017  Inprost s.r.o  Obecné noviny 2018  67,60 €  
 165/2017  MAPA Slovakia Digital s.r.o  Prístup do mapového portálu  720,00 €  
 166/2017  Práce na elektrickom zariadení  NEONPLUS s.r.o  77,78 €  
 167/2017  Systémová podpora obce  Asseco Solutions a.s.  403,70€  
 168/2017  Kancelárske potreby  CompAct s.r.o  39,05 €  
 169/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a. s.  42,49 €  
 170/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  54,83 €  
 171/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer  565,18 €  
 172/2017  Novoročné pozdravy  LIM PO s.r.o  74,50 €  
 173/2017  Vypracovanie dokumentu  MOAD s. r. o  120,00 €  
 174/2017  Vianočné osvetlenie  NEONPLUS s. r. o .  149,62 €  
 175/2017 Služby pevnej siete  Slovak Telekom  24,98 €  
 176/2017  Misa pre jubilantov  Štandart BPPO s. r. o.  248,40 €
 177/2017  Na základe zmluvy za mesiac december  DIPOS PLUS s. r. o.  150,00 €
 178/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s. r. o.  373,84 €  
 179/2017  Elektrina dodávka Východoslovenská energetika  56,12 €  
 180/2017  Elektrina dodávka  Východoslovenská energetika  87,06 €  
 181/2017 Zemný plyn  SPP  -53,68 €  
 182/2017  Zemný plyn  SPP  -673,28 €