Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zo dňa 03.06.2019

Príloha